Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Holub

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby.
Rád Vám nabídnu rychlé, úplné a konečné vyřízení Vaší právní záležitosti. Mými přednostmi
jsou osobní přístup, časová pružnost a dlouholeté zkušenosti v právním prostředí.

O mně

Při poskytování právních služeb se zaměřuji především na občanské a obchodní právo, právo nemovitostí, bytové právo a právo v oblasti správy domů. Zajišťuji vymáhání pohledávek klientů a obranu klientů proti neoprávněně vzneseným nárokům jiných osob. Na žádost klienta se zúčastňuji jednání s protistranou nebo s obchodními partnery.

V letech 2001 až 2006 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po získání titulu Mgr. jsem následně od roku 2006 deset let působil v advokátní kanceláři bratrance JUDr. Tomáše Holuba, nejdříve jako advokátní koncipient a od roku 2010 po úspěšném složení advokátních zkoušek jako advokát. V roce 2017 jsem založil samostatnou vlastní advokátní kancelář.

Mgr. Ondřej Holub

Právní služby

Právní služby jsou poskytovány zejména v následujících právních oborech:

Občanské právo

 • příprava všech typů smluv upravených Občanským zákoníkem a jejich připomínkování (např. kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, půjčka)
 • zastupování klienta před soudem ve všech civilních řízeních
 • vymáhání pohledávek klienta soudně a exekučně
 • obrana klienta proti neoprávněně vzneseným nárokům jiných osob
 • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

Obchodní právo

 • příprava všech typů smluv obchodní povahy pro podnikatele
 • řešení sporů z podnikatelských vztahů
 • zakládání obchodních společností a likvidace obchodních společností
 • změny obchodních společností – změna statutárních orgánů, převody podílů a akcií
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • fúze, odštěpení a změna právní formy obchodních společností
 • insolvenční uplatnění pohledávek klienta

Právo nemovitostí

 • převody vlastnického práva k nemovitostem – sepsání kupní nebo darovací smlouvy na byt, dům nebo pozemek
 • zajištění zápisu změny vlastníka v katastru nemovitostí
 • advokátní úschova peněžních prostředků a listin
 • problematika věcných práv k cizím nemovitostem (věcná břemena, zástavní právo, právo stavby)
 • řešení sousedských sporů

Bytové právo

 • převody bytů do vlastnictví
 • příprava nájemní smlouvy na byt nebo dům
 • výpověď nájemci z bytu nebo domu, včetně vyklizení nájemce
 • řešení sousedských sporů v domech

Právo v oblasti správy domů

 • vymáhání dluhů z poplatků a úhrad za služby v domě
 • vyloučení člena bytového družstva
 • zakládání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
 • změny stanov společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
 • řešení sporů se správcem domu

Cena za právní služby

Cena za právní služby advokáta je vždy mezi klientem a advokátem sjednána předem. Výše ceny je odvislá od věcné a časové náročnosti klientem požadovaných služeb a je určena jako mimosmluvní odměna nebo jako smluvní odměna.

Mimosmluvní odměna
je stanovena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Mimosmluvní odměna je účtována, pokud není ujednána výše odměny (smluvní odměna).

Smluvní odměna je účtována zpravidla na základě dohodnuté hodinové sazby. Po domluvě s klientem může být smluvní odměna též stanovena jako odměna úkonová (za určitý jeden úkon), paušální (měsíční paušál služeb ve zvýhodněné sazbě) nebo jako podílová (podíl z hodnoty výsledku pro klienta).

Orgánem určeným k  mimosoudnímu řešení sporu mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Na Mgr. Holuba jsem se již vícekrát obrátila v soukromých i pracovních záležitostech.  I přes jeho přátelský vzhled a vystupování je skutečný profesionál, který ví, co dělá.

 L. Picek Vašková, Praha

Mgr. Holub několikrát pomohl našemu společenství s právními problémy a věc vždy vyřešil k naší úplné spokojenosti.

J. Kopičková, předsedkyně  SVJ Dobronická 986, Praha

S odbornými službami advokáta jsem byla velice spokojena. Ocenila jsem jeho lidský přístup.

L. Hoblová, Praha

Dlouhodobě spolupracujeme s advokátem Mgr. Ondřejem Holubem a využíváme jeho služby i pro naše klienty. Komunikace s ním je pohotová a příjemná. Zvláště oceňuji jeho časovou flexibilitu a ochotu nám vyjít vstříc.

Ing. Ondřej Blažek, jednatel Blažek, spol. s r.o.

Více referencí naleznete ZDE

Od založení naší firmy nám Mgr. Ondřej Holub právně radí ve všech právních věcech, které potřebujeme. Spoléháme se na jeho služby.

M. Slezák, jednatel NAGES s.r.o.

Kontakty

Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Holub

Jablonského 640/2
170 00 Praha 7 Holešovice

3. patro budovy

+420 602 947 515

10 + 6 =

Při příjezdu vozidlem je možné zaparkovat v ulici Jablonského na „zelené“ parkovací zóně, která je zpravidla celý den volná.

Od stanice metra C – Nádraží Holešovice stačí přejít rovně Plynární ulici (přes tramvajové koleje) a vchod do budovy je po levé straně ulice Jablonského.

Na stanici Nádraží Holešovice jezdí tramvaje č. 6 a 12.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2558.8971778986283!2d14.438857015828276!3d50.10693151993793!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b94b58408a5a5%3A0xf6d0a16b74286ecf!2sJablonsk%C3%A9ho+640%2F2%2C+170+00+Praha+7-Hole%C5%A1ovice!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1488834680608" width="1900" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>